top of page

Kodukord

  • Õpilaselt on oodatud professionaalset käitumist. Häiriva käitumise korral on Koolil õigus eemaldada õpilane koolituselt.

  • Tulenevalt autoriõiguste seadusest ei ole lubatud kasutada koolitusel videokaameraid või muid helisalvestavaid seadmeid. Samuti ei ole lubatud paljundada ja levitada koolitusel väljastatud materjale. Lubatud on pildistada ainult õpilaste töid.

  • Õpilane peab pidama kinni ettenähtud töögraafikust, algusaegadest ja ka lõpetama oma tööd ettenähtud ajaks. Koolitus algab ettevalmistusest ja lõppeb asjade korrastamisega.

  • Koolitus algab ettenähtud ajal koolitusgraafiku järgi. Hilinemistest tuleb samuti ette teatada enne koolituse algust. Kui õpilane jääb õpetusest ilma oma hilinemise, haigestumise või muul põhjusel puudumise tõttu, ei vastuta Kool puudutud teema õpetamise eest.

  • Koolituselt võimalikud puudumised tuleb aegsasti enne registreerimist läbi rääkida ja nõustada. Puudumised ei ole soovitatavad koolituse intensiivse õppevormi tõttu.

  • 14 päeva enne koolituse algust tuleb tasuda koolituse arve, peale mida väljastame koduseks õppimiseks teooria materjalid.

bottom of page