top of page

PÜSIMEIGI BAASKOOLITUS ALGAJATELE 

Õppekava

Teoreetiline osa (15 AK õppetundi + jooksvalt kogu koolituse käigus)

-Sissejuhatus ja teooria

-Põhimõisted

-Mikropigmentatsiooni teooria

-Protseduuri hügieen ja meigi iseärasused

-Kliendi konsulteerimine ja protseduurieelne ettevalmistus

-Töökäik

-Tooted

-Hügieen, tervise ohutus- ja kaitse

-Esmaabi

-Praktiline töö (20 AK õppetundi)

-Praktiline töö mattidel ja modellidega (kulmud, silmad, huuled)

-Keeruliste momentide hindamine ja analüüs

-Analüüs

-Küsimused/vastused

-Kokkuvõtete tegemine

 

LÄBITAVAD TEEMAD

 • naha struktuur

 • naha värv

 • naha patoloogia

 • võimalikud reaktsioonid

 • herpes ja haigused

 • kinnikasvamise kestus

 • kinnikasvamise rikkumine ja tagajärjed

 • püsimeigi tehnoloogia (joon spiraal, sikk/sakk)

 • punkt (kulmud, silmad, huuled)

 • õige meetodi valikud

 • põhjused ja tagajärjed püsimeigis

 • kõige sagedasemad vead ja nende likvideerimine

 • nakkused ja nende tekitajad

 • töökoht

 • aparaadid

 • nõelad ja konfiguratsioon

 • pigmendid ja värvained

 • naha pigmentide taju

 • värvide õpetus (koloristika)

 • värvi valik

 • kliendi nõustamise eeskirjad

 • töö metoodika

 • pinge taluvus

 • naha pigmendi tutvustus

 • joonistustehnika, jms.

 • püsimeigi eemaldamine (alus)

 • vigade korral, nõuanded

 • kokkulepped kliendiga

ÕPPERAAMAT

Püsimeigi õpperaamat on koostatud koolitaja Angela Kasemets poolt. Raamat sisaldab õppematerjale, mida täiendavad joonised ja õpetused. Õpperaamat on saadaval koolitusel osalevale õpilasele.

 

ÕPPEMAHT

3-päevane baaskoolitus: kogumaht 35 AK ja auditoorse töö maht 30 AK õppetundi (3 päeva, 8h päevas)

Õppekava rühm

Isikuteenindus, juuksuritöö – ja iluteenindus

Koolitusel osaleb 1 inimene, kogu tähelepanu on suunatud õpilasele

Eelnev kogemus ei ole vajalik

ÕPIVÄLJUND

Koolituse läbides

-oskab tehnik kasutada püsimeigi masinat ja teha püsimeigi protseduure (sh kulmud, huuled, silmalainer). 

-koolituse ja eksami läbides on õpilane võimeline iseseisvalt teostama püsimeigi protseduure

-teab nahaehitusest, hügieeninõuetest, vajalikest toodetest ja protseduurinõuetest.

-valib sobivat tooni pigmendid, lähtudes kliendi vanusest, nahatüübist, juukse- ja silmavärvist.

-arvestab võimalike allergiatega tooteid kasutades

-analüüsib nahka visuaalselt ja teab protseduuri vastunäidustusi

-arvestades kliendi isikupära ja soovidega.

 

Juhendaja hindab õpilast jälgides õpilase oskusi ja eksami tulemusi ning juhendab kogu koolitust individuaalselt, õpilasele keskendudes. Õpiväljundite saavutamist on hinnatud praktiliste ülesannete lahendamise käigus.

 

Õpiväljundid omandanud ning eksami läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või eksamit mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.  

 

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON

Oskus teha püsimeigi protseduure kulmudele, silmadele ning huultele.

 

ÕPPEKESKKONNA KVALITEEDI TAGAMISE KORD

Koolituskeskus korraldab koolitusi õpperuumides, mis vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja –ohutuse nõuetele.

Koolitusruumid on varustatud tänapäevaste tehniliste vahenditega ning koolitusruumi sisustus on sobilik täiskasvanu õppe läbiviimiseks ning paindlik ümberpaigutamiseks, et kasutada erinevaid õppemeetodeid.

Õppematerjalid jaotatakse e-kirja teel, kuid vajadusel ka paberkandjal.

Õppematerjalid ja –vahendid on koostatud ja/või nende kasutamine toimub kooskõlas autoriõiguse seadusega ning ei riku autori isiklikke ega varalisi õigusi.

Koolituskeskus tagab vajaliku kvalifikatsiooniga õppejõu olemasolu õppetöö läbiviimiseks, välja arvatud force majeure asjaoludel.

AJAKAVA

 • 10.00-12.30 praktiline osa, st protseduur lateksil/modellile

 • 12.30-14.00 lõuna

 • 14.00-16.30 praktiline osa, st protseduur lateksil/modellile

 • 16.30-19.00 praktiline osa, st protseduur lateksil/modellile

Lõuna, kohv ja näksid on koolituse poolt. Palun eelnevalt teada anda, kui Sul on allergiaid või erisoove toidu osas (puuviljad, pähklid, soolapulgad, juustud, küpsised).

bottom of page