top of page

Üldinfo

ÕPILASED VÕETAKSE KOOLITUSELE VASTU, KUI NAD VASTAVAD KÕIKIDELE KRITEERIUMITELE

• Kõik soovijad peavad olema vähemalt 16-aastased ja võimelised tasuma koolituse eest enne koolituse algust.

• PMU OÜ (edaspidi Kool) jätab endale õiguse teha muudatusi koolituste graafikus, muuta koolituste kuupäeva või kellaaega, kursuse sisu ja tasu!

• Valinud koolitajaga ühes sobiliku koolitusaja ja registreerudes kindlale koolitusele peab õpilane pidama kinni ja arvestma koolituse graafikuga, ümber registreerumine on lubatud kui koolituseni on aega rohkem kui 1 kuu.

• Kool jätab endale õiguse teha otsus õpilase ümber registreerimise kohta.

• Kooli tuleks teavitada esimesel võimalusel õpilase võimalikest meditsiinilistest seisunditest/haigestumistest.

• Haigestumisel või mõnel muul põhjusel koolitusest puudumisel tuleb võimalikult varakult teada anda. Puudumiste korral järeltegemise võimalus puudub. Koolil on õigus tunnistust mitte väljastada, kui puudutud on 30% tundide arvust.

 

ÕPIVÄLJUNDID JA LÄBIMISE EELDUS

Eelduseks on püsimeigi protseduuride tegemine. Koolituse läbides oskab tehnik kasutada püsimeigi masinat ja teha püsimeigi protseduure (sh kulmud, huuled, silmalainer). Koolituse ja eksami läbides on õpilane võimeline iseseisvalt teostama püsimeigi protseduure, teab nahaehitusest, hügieeninõuetest, vajalikest toodetest ja protseduurinõuetest.

 

Juhendaja hindab õpilase oskusi ja eksami tulemusi ning juhendab ja järgib praktilist tööd kõrvalt.

  • Koolituse läbides väljastatakse rahvusvaheline tunnistus.

 

VARA KAHJUSTAMINE VÕI RIKKUMINE

• Õpilane on kohustatud käituma hoolikalt Kooli poolt antud töövahenditega.

• Kui õpilane rikub või kahjustab Kooli vara või varustust, peab õpilane vastutama selle eest ja korvama kahju. Töövahendite kuritarvitamine ei ole vastuvõetav!

• Kool ei vastuta õpilase isiklike asjade eest, nii oma kui ka Kooli asjadega peavad olema õpilased tähelepanelikud ja hoolikad.

• Käesolevad reeglid kehtivad PMU OÜ õpilastele. Reeglite muutmise õigus on ainult PMU OÜ esindajatel.

• PMU OÜ poolt seatud kriteeriumid ja reeglid peavad olema täidetud ning kui õpilane ei järgi Kooli reegleid, on Koolil õigus keelduda tunnistuse väljaandmisest, maksete tagasimaksmisest või ümber registreerimisest.

 

ÕPPE KORRALDAMISE KORD

Koolitused toimuvad reedest pühapäevani või kokkuleppel.

Kõik koolitusega seotud muudatused avaldatakse kodulehel vastavas koolituste vahelehes.

Koolitustele registreerimine toimub üldjuhul emaili teel angelaripset@gmail.com või telefoni teel 58097010.

Koolituskeskus annab endast parima, et luua võimalikult toetav ja õppimist soodustav keskkond.

Koolituskeskus hindab ja arendab pidevalt enda toimemehhanisme, et tagada ja tõsta pidevalt õppekvaliteeti.

Õppetöö korraldamisel püüame alati lähtuda kliendi vajadustest.

 

Esimesel baaskoolituse päeval on hommikul 10.00 eksam õpitud materjalide kohta. Materjalid saadame emailile, kui koolituse arve on tasutud.

 

KOOLITAJA

  • Angela Kasemets

Tegelenud püsimeigiga alates 2014 aastast, millest alates läbinud igal aastal 1-3 erinevat täiendkoolitust nii Eestis, kui ka väljaspool Eestit ning mille tõendamiseks on tunnistused ning sertifikaadid nähtavad Galeriis.

bottom of page